Isadora Duncan 1877-1927

Hon har kallats apostel, profet och revolutionär. Knappast någon som såg eller mötte henne gick opåverkad därifrån. Konstnärerna älskade att fånga henne på papper eller i lera. Hennes inflytande sträckte sig långt, långt utanför dansens domäner.

Från I Isadoras fotspår, skrivet av Erik Näslund

Isadora Duncan förkroppsligade såväl sin tid som visionen om en framtid. Sina dansers musik hörde hon hos äldre och samtida kompositörer. Dans och musik så intimt sammanlänkade och framvuxna ur visionen om den nya dansen, den nya människan. Isadora Duncans nya dans påverkade och inspirerade konstnärer som Cocteau, Fokin, Rodin och Stanislavskij. Hennes mission var den nya dansen. En väg att föreläsa. En annan, den käraste var att ge barn tilfälle att utvecklas med dans. Den första skolan öppnades i Grunewald, berlin, 1904. Sex av hennes unga elever från Grunewald följde henne. I 1909, namngav en fransk poet dom the "Isadorables". 

Isadora Duncan 1877-1927

She has been called an apostle, a prophet, a revolutionary. Almost no one who saw her or met her failed to be affected by the experience. Sculptors and painters delighted in capturing her on paper or in clay. Her influence stretched far, far beyond the field of dance.

In the footsteps of Isadora, written by Erik Näslund

Isadora Duncan embodied her time as well as a vision of the future. The music of her dances she heard from older and contemporary composers. Dance and music so intimately linked together and grown out of a vision of the New Dance, the new man. The New Dance of Isadora Duncan influenced and inspired artists such as Cocteau, Fokine, Rodin and Stanislavsky. Her mission was the New Dance. One way was to lecture. Another, perhaps the dearest was to give children the opportunity to grow and develop with dance. The first school was opened in Grunewald outside Berlin, six of her young students followed her. In 1909, a french poet playfully called them the Isadorables.