För att boka föreställningar med Lilly Zetterberg kontakta: inalivingtradition@gmail.com

För workshops och föredrag med Kathleen Quinlan kontakta: inalivingtradition@gmail.com

För föreställningar med Lilla Baletten kontakta: inalivingtradition@gmail.com

Instagram: inalivingtradition

Facebook: Lilly Zetterberg: In a living tradition, the dances of Isadora

To book performances with Lilly Zetterberg contact: inalivingtradition@gmail.com

For workshops and lectures with Kathleen Quinlan contact: inalivingtradition@gmail.com

For performances with Lilla Baletten contact: inalivingtradition@gmail.com