”Kathleen Quinlans arbete med att forska fram Isadoras koreografier för barn och låta moderna barn möta det naturliga okonstlade och klassiskt sköna är unik och lovvärd. Mjuka, självklara rörelser, pekfinger i skyn och huvudet på sned. De större flickorna, Isadorables, dansar a la Boticelli så hjärtan smälter." Margareta Sörenson

Lilla Baletten är unik eftersom det är det enda danskompaniet i världen som framför originalkoreografier i direkt nedstigande led från Isadora Duncan. För att levandehålla traditionen bildade Kathleen Lilla Baletten 1993, som är ett barndanskompani för flickor i åldrarna 4-20år som lär, tränar och framför originalkoreografier av Isadora Duncan. Idag har flera av de unga dansare i Lilla Baletten gått ut Svenska Balettskolan, BalettAkademien m.fl. dansutbildningar.

Lilla Baletten framträtt på  olika scener som Södra Teatern, DansensHus, Riksteatern, Riddarfjärdteatern, Berwaldhallen, Moderna Dansteatern , Popaganda , Färgfabriken , Dansgraffitti och Finland, Ryssland, Lithuania m.m.

 

 Fotograf: Tina Axelsson

"Kathleen Quinlan works with Isadoras choreography for children. She teaches today's children to meet the natural unaffected and the classic beauty which is unique and of value. The young ones dance with obvious conviction of belief in what they are doing and the teenage girls would make Boticellis heart melt."

Lilla Baletten is unique in that it is one of the only dance companies for children in the world that performs the original choreography in direct lineage from Isadora Duncan. Kathleen started Lilla Baletten in 1993 to have a living tradition of the work of Isadora for children. The dance company is for girls from 4-20yrs.

Today many of these young dancers of Lilla Baletten have gone on to dance at the Royal Swedish Ballet School, Ballet Academy plus various dance schools and companies.