Var och en som uppför Isadora Duncans danser måste på ett trovärdigt sätt bli Isadora. Lilly Zetterberg gör oss genast lugna när hon tar de första stegen på scen. Hennes rörelser är trovärdiga, inte bara vackra. En värld uppstår som genom ett trollslag, den idealvärld Duncan strävade mot med sina solon till romantisk musik. Vi ser i Lilly Zetterbergs dans inte bara en ung artist som behärskar sin kropp och sina uttrycksmedel. Vi ser en flik av det drömda Hellas där källnymferna lekte. Vad är dans? En förvandling av kroppen och ögonblicket, så att något osynligt - en dröm, ett minne, en känsla - uppfyller rummet. Lilly Zetterberg ger mening åt den armarnas poesi som är så viktig i denna koreografi: de öppna, jublande poserna och den skygga gracen men också uttrycken för värdighet, passion och trots, det som gjorde Duncan till en frihetssymbol för både kvinnor och män.
— Horace Engdahl
När jag ser In a living tradition inser jag att Duncans verk har kvaliteer som ännu idag utmanar den traditionella synen på den kvinnliga dansaren.
— Lena Andrén

"När dansaren Lilly Zetterberg återger några av Duncans koreografier i gästspelet ”Hyllning till Isadora” på Palladium i Malmö andas framförandet perfektion och elegans. "

                                         -Boel Gerell, Sydsvenskan

Lilly Zetterberg är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholm,Palucca School i Dresden och Boston Ballet School i Boston. Hon har dansat i ett balettkompani i Nashville och arbetar nu som frilansande dansare med Isadora Duncans koreografier som specialitet.Lilly har studerat och arbetar med Kathleen Quinlan som ärvde traditionen från två av Isadoras elever, Maria Theresa Duncan och Anna Duncan. De var två av Isadoras ”Isadorables”.

Anna Duncan lämnade sedan alla hennes ägodelar till Kathleen som blev utställda här i Stockholm på Dansmuseet, men är nu flyttade till Tanz Archiv i Köln.Lilly studerade Anna Duncans kollektion när den var här i Stockholm och ärvde några av Anna Duncans kostymer att dansa i.Så därför kan vi se Isadoras dans levande här i Stockholm genom föreställningar med Lilly Zetterberg.

 I Stockholm har Lilly haft föreställningar på Konserthuset, Forum, Moderna Museet, Kulturhuset i Ytterjärna, Weld, Dansmuseet och Boulevardteatern samt även uppträtt runtom i Sverige och i Europa. Tillsammans med två av Sveriges mest framgångsrika konsert pianister Roland Pöntinen och Henrik Måwe.

 

 

 

Fotograf: Tina Axelsson

 Photo: Mats Bäcker

Photo: Mats Bäcker

Roland Pöntinen debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna och har sedan dess framträtt med betydande orkestrar över hela världen. Bland höjdpunkterna märks konserter med Los Angeles Philharmonics i Hollywood Bowl, med Philharmonia Orchestra i Paris och London samt framträdanden på London Proms i Royal Albert Hall. Roland Pöntinen har gästat många av de stora festivalerna, däribland Schleswig-Holstein, Ruhr Klavier Festival och Verbierfestivalen och samarbetat med artister som Nicolai Gedda och Barbara Hendricks. Han har gjort närmare 100 skivinspelningar och är även verksam som tonsättare och arrangör.

Roland Pöntinen är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och har erhållit den kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärlig gärning.

Mer info: www.rolandpontinen.com

 Photo: Alma Ericson    Henrik Måwe  ansedd som en av de främsta av Sveriges pianister med en karriär som redan tagit honom runt hela Europa samt USA, Sydafrika och Asien. Henrik har fått sin huvudsakliga utbildning vid Sibeliusakademin i Helsingfors och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där viktigaste mentorn har varit Prof. Staffan Scheja.   Henrik har utöver sina soloframträdanden även regelbundna samarbeten med den internationella eliten bland sångare och instrumentalister, och är en flitig gäst på kammarmusikfestivaler i Sverige och utlandet.     Mer info: www.henrikmawe.com         

Photo: Alma Ericson

Henrik Måwe ansedd som en av de främsta av Sveriges pianister med en karriär som redan tagit honom runt hela Europa samt USA, Sydafrika och Asien. Henrik har fått sin huvudsakliga utbildning vid Sibeliusakademin i Helsingfors och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där viktigaste mentorn har varit Prof. Staffan Scheja. Henrik har utöver sina soloframträdanden även regelbundna samarbeten med den internationella eliten bland sångare och instrumentalister, och är en flitig gäst på kammarmusikfestivaler i Sverige och utlandet.

Mer info: www.henrikmawe.com

 

 

 

Anyone who performs Isadora Duncan's dances must nearly become Isadora. Lilly Zetterberg immediately puts us at ease when she takes the first steps on stage. Her movements are credible, not just beautiful. A world arises as if by magic, the ideal world Duncan strove to create with her solos to romantic music. We see in the dance by Lilly Zetterberg not just a young artist who masters her body and her means of expression. We see a glimpse of the dreamed Hellas where the naiads played. What is dance? A transformation of the body and the moment so that something invisible- a dream, a memory, a feeling- fills the room. Lilly Zetterberg gives meaning to the poetry of the arms that is so important in the choreography: the open, exultant poses and the withdrawn grace but also the expressions of dignity, passion and defiance, which made Duncan a symbol of freedom for both women and men.

 

" When I see In a living tradition, I realize that Duncan's work has qualities which still today are challenging the traditional view of the female dancer. "

 

" In Lilly Zetterberg's dance perforamnce "A Homage to Isadora" at Palladium in Malmö the air was filled with her elegance and perfection. "

                                                   -Boel Gerell, Sydsvenskan

Lilly Zetterberg is educated at the Royal Swedish Ballet School in Stockholm, Palucca Schule in Dresden and at the Boston Ballet School. She danced in a Ballet company in Nashville and is now working as a freelance dancer performing the work of Isadora Duncan. Lilly has worked closely with Kathleen Quinlan who inherited the Duncan work from two of Isadora's orginal students, Maria Theresa Duncan and Anna Duncan. These women were playfully called the Isadorables.

At the time of Anna's death, Kathleen was given her memorbilya which was later exhibited at the Dance Museum in Stockholm and now placed at the dance archive in Cologne/Tanz Archiv Köln. Lilly had the opportunity to study Anna Duncan's Collection and was given some of Anna's costumes to perform in. Thus we can see the Art of Isadora's dance alive in the performances of Lilly Zetterberg.

In Stockholm Lilly has performed at the Concert Hall, Forum, Modern Art Museum, Culture House in Järna, Weld among others, as well as performing all around Sweden and Europe. Together with two of Sweden's most successful concert pianists Roland Pöntinen and Henrik Måwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since his debut with the Royal Stockholm Philharmonic at the of 17, Roland Pöntinen has performed with the major orchestras throughout the world. He has been invited to many prestigious festivals including Schleswig-Holstein, Clavier-Festival Ruhr and La Roque D'Antheron and worked with conductors like Esa-Pekka Salonen, Rafael Fruhbeck de Burpos, Evgeny Svetlanov and Leif Segerstam to name a few. Highlights include performances with the Philharmonia Orchestra in Paris and London, Los Angeles Philharmonic in the Hollywood Bowl, with the Scottish Chamber Orchestra in Glasgow and Edinburgh as well as appearances at the London Proms. Pöntinen has worked with artists of distinction like Barbara Hendricks and Nicolai Gedda. He has made around 100 recordings and has worked as an arranger and composer.

Pöntinen is a member of the Royal Swedish Academy of Music and he received the Litters et Artibus-a royal medal for recognition of eminent skills in the artistic field.

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Måwe is considered one of the most prominent Swedish pianists of his generation. He has studied with Professor Hui-Ying Liu-Tawastsyjerna at Sibilius Academy in Helsinki and with Professor Staffan Scheja at the Royal College of Music in Stockholm. He has performed widely in Europe, in South Africa and the USA. As a soloist Henrik has performed with several orchestras, singers, chamber music groups and jazz performers in Sweden and Internationally.