Isadora Duncan förkroppsligade såväl sin tid som visionen om en framtid. Sina dansers musik hörde hon hos äldre och samtida kompositörer. Dans och musik så intimt sammanlänkade och framvuxna ur visionen om den nya dansen, den nya människan. Isadora Duncans nya dans påverkade och inspirerade konstnärer som Cocteau, Fokin, Rodin och Stanislavskij. Hennes mission var den nya dansen. En väg att föreläsa. En annan, den käraste var att ge barn tilfälle att utvecklas med dans. Den första skolan öppnades i Grunewald, berlin, 1904. Sex av hennes unga elever från Grunewald följde henne. I 1909, namngav en fransk poet dom the "Isadorables". 

Hon har kallats apostel, profet och revolutionär. Knappast någon som såg eller mötte henne gick opåverkad därifrån. Konstnärerna älskade att fånga henne på papper eller i lera. Hennes inflytande sträckte sig långt, långt utanför dansens domäner.
— Erik Näslund, I Isadoras fotspår