Lilla Baletten är unik eftersom det är det enda danskompaniet i världen som framför originalkoreografier i direkt nedstigande led från Isadora Duncan. För att levandehålla traditionen bildade Kathleen Lilla Baletten 1993, som är ett barndanskompani för flickor i åldrarna fyra till 19 år som lär, tränar och framför originalkoreografier av Isadora Duncan. Idag har flera av de unga dansare i Lilla Baletten gått ut Svenska Balettskolan, Balettakademien m.fl. dansutbildningar.

Lilla Baletten framträtt på  olika scener som Södra Teatern, Dansens Hus, Riksteatern, Riddarfjärdsteatern, Berwaldhallen, Moderna Dansteatern, Popaganda, Färgfabriken, Dansgraffitti och Finland, Ryssland, Lithuania m.m.

Kathleen Quinlans arbete med att forska fram Isadoras koreografier för barn och låta moderna barn möta det naturliga okonstlade och klassiskt sköna är unik och lovvärd. Mjuka, självklara rörelser, pekfinger i skyn och huvudet på sned. De större flickorna, Isadorables, dansar a la Boticelli så hjärtan smälter.
— Margareta Sörenson

 Fotograf: Tina Axelsson