In a living tradition HUSERAR REPERTOAREN AV ISADORA DUNCAN FÖR FÖRESTÄLLNINGAR OCH WORKSSHOPS. nutidens dansare och musiker arbetar tillsammans i harmoni.